06-48 64 10 94
·
Nijverheidsweg 19, 7948 NE Nijeveen
·
henny@totdekerngekomen.nl

Herstelbroeders

In de krant las ik een artikel over de herstelbroeders, twee jongemannen die zelf verslaafd zijn geweest en nu zorg gaan bieden aan verslaafden en dan vooral op die stukken waar nog wel eens een hiaat valt in de huidige zorg. We maken een afspraak om eens nader kennis te maken omdat ik raakvlakken zie in de zorg die zij bieden en die Regressietherapie biedt. En omdat ik gewoon heel graag mensen ontmoet en spreek over het geen dat hen bezig houdt.

Het wordt een leuk, onderhouden en bevlogen gesprek. Deze mannen hebben zoveel kennis uit hun eigen ervaringen! Zij kunnen heel veel bieden aan mensen en hun omgeving die nu met verslavingsproblematiek zitten.

Als raakvlak zien we dat de meeste mensen die met een verslaving kampen ook kampen met onzekerheid, somberte of depressie. Een leeg gevoel hebben of het gevoel hebben het nooit goed te kunnen doen. Soms vertrouwen ze mensen niet meer. Vaak hebben ze iets indrukwekkends meegemaakt of iets traumatisch.

Zowel de Herstelbroeders als Tot de Kern Gekomen bieden:

– een (echt) luisterend oor

– maatwerk

– een hele persoonlijke benadering

– geen of korte wachttijden

– altijd een vaste begeleider/behandelaar

Kortom de mens staat centraal en niet de protocollen.

We herkennen veel in elkaar en weten elkaar na dit gesprek vast weer te vinden!

Related Posts