06-48 64 10 94
·
Nijverheidsweg 19, 7948 NE Nijeveen
·
henny@totdekerngekomen.nl

Gevolgen van pesten

Gevolgen van pesten verwerken

Ik ervaar gevolgen van pesten: hoe kom ik ervan af?

Gevolgen van pesten verwerken met regressietherapie

‘Ik wil van de gevolgen van het pesten af.’

Nu dan sta je niet alleen.

Als je gepest bent geweest dan heb je veel  emoties ervaren zoals verdriet, angst en onmacht. En ook veel lading opgeslagen, ook lading van anderen. Dit kan je in regressie weer terug geven, waardoor je je veel beter gaat voelen. Je hebt mogelijk veel besluiten genomen, die je nu waarschijnlijk in de weg zitten, door die in te zien kun je ze los laten.

Verdriet kun je in een sessie los laten. Je kunt zien wat het je gekost heeft maar ook (zonder dat je het misschien door hebt) wat het je opgeleverd heeft. Regressie doe je vooral zelf, de therapeut begeleid maar jij doet je inzichten op en laat het doorwerken. Regressie transformeert. Dat maakt je krachtig en onafhankelijk. 

Pesten is het gedrag waarbij iemand herhaald en gedurende langere tijd door anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden. Dit kan variëren van woordgrapjes tot structureel geweld en afpersing. In extreme gevallen kan het leiden tot zelfdoding van het slachtoffer.

De bekendste vormen zijn pesten op school en pesten op de werkvloer. Maar ook daarbuiten kan pesten voorkomen, zoals op straat, binnen verenigingen, of tussen buurtbewoners. Pesten is structureel en brengt het slachtoffer tot wanhoop. Pesten is een universeel, niet cultuurgebonden verschijnsel. Pesten kan verbaal, fysiek of elektronisch van aard zijn. De laatste vorm heeft als cyberpesten sinds de intrede van het internet en bedrijfs- en schoolservers een hoge vlucht genomen.
(Bron; Wikipedia)


Facebook